Hotline +8496 869 85 38

Số 44 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai,
Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2 - Thứ bảy 8 AM - 17 PM

info@unopercento.vn

Top
Image Alt

Antoni Nguyen

Antoni Nguyen

Co Founder - Design Director

email: info@unopercento.vn

– To coordinate projects from initial inception through design to completed end-user handover.
– To gain knowledge and acquire skills to develop and execute perfectly-sustainable architecture.
– To create, manage and nurture an environment which optimizes individual’s creativity, leadership and problem-
solving skill.

Studied Architecture in Montana, USA from 2002-2009, Antoni has participated in executing many large scale projects in Vietnam after came back to Ha Noi, such as: VietinBank Business Centre (total investment of over USD 500 millions – a 68-story office tower connects with a 48-story hotel tower through a 10-story podium, total of over 300000m2 usable floor area); Indochina Plaza Hanoi (total investment of over USD 160 millions. – a three-tower residential, retails and office complex) developed by IndochinaCapital; and many other significant projects in Vietnam.
With indefinite passion for architecture, along with high responsibility for a sustainable living environment of human and nature, Antoni wants to lead KAHN Atelier to all designs with “green” concept in mind; at the same time inspiring clients and partners by unique and high quality products.


– Điều phối các dự án từ khi phát triển ý tưởng, thiết kế đến khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện.

– Phát triển kiến thức và kỹ năng để phát triển và thi công kiến trúc bền vững.

– Tạo ra, quản lý và nuôi dưỡng một môi trường tối ưu hóa khả năng sáng tạo của cá nhân, khả năng lãnh đạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Học Đại học Kiến trúc tại Montana, Hoa Kỳ từ 2002-2009, Antoni đã tham gia thực hiện nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam sau khi về Hà Nội như: Trung tâm Kinh doanh VietinBank (tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD – tháp văn phòng 68 tầng kết nối với tháp khách sạn 48 tầng thông qua tòa tháp 10 tầng khối đế, tổng diện tích sàn sử dụng trên 300000m2); Indochina Plaza Hanoi (tổng vốn đầu tư trên 160 triệu USD – một khu phức hợp ba tòa tháp dân cư, bán lẻ và văn phòng) do Indo- chinaCapital phát triển; và nhiều dự án quan trọng tại Việt Nam.

Với niềm đam mê vô hạn dành cho kiến trúc, cùng tinh thần trách nhiệm cao với môi trường sống bền vững của con người và thiên nhiên, Antoni muốn dẫn dắt KAHN Atelier đến với thiết kế “xanh”; đồng thời truyền cảm hứng cho khách hàng và đối tác bằng những sản phẩm độc đáo chất lượng cao.

Trích dẫn cá nhân

“I could die for you. But I couldn’t, and wouldn’t, live for you.”

― Ayn Rand, The Fountainhead