Hotline +8496 869 85 38

Số 44 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai,
Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2 - Thứ bảy 8 AM - 17 PM

info@unopercento.vn

Top

Our Experience - Hành trình của Uno Percento

Salamanca Project
2021

Amavi Vila
2020

HDMon Private
Residence

OUR TEAM - Về chúng tôi

Co Founder - Design Director

Head of Finance

Founder - Director

Director of Sale & Marketing

Partnership Brands - Thương hiệu đồng hành

Design Partners - Đối tác phát triển dự án