Hotline +8496 869 85 38

Số 44 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai,
Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2 - Thứ bảy 8 AM - 17 PM

info@unopercento.vn

Top
Image Alt

Dao Thi Huong Giang

Dao Thi Huong Giang

Head of Finance

email: info@unopercento.vn

Financial – Accounting bachelor,
Master of Human Resource Management.

I graduated from a financial university with a major in finance and accounting, spent many years working, had positions that were not professionally trained, however, my predestined career with the profession has not ended and now I am working for Uno Percent ., JSC.

My personal view is that I will do the best to contribute to the development of Uno Percento.


Cử nhân tài chính kế toán,
Thạc sĩ Quản trị nhân lực năm 2020.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán, trải qua nhiều năm đi làm, có những vị trí làm việc trái chuyên môn đào tạo, tuy nhiên cái duyên cái nghiệp với nghề vẫn chưa dứt và bây giờ được làm việc tại Uno trong vị trí công việc hiện nay.

Quan điểm của tôi là làm hết sức có thể, tạo ra giá trị nhiều hơn đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trích dẫn cá nhân

Có một câu nói mà tôi thấy rất đúng trong cuộc sống của mình: “Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn”.